Hårslev BK får medhold i protest omkring dommerskøn i Liga kampen mod Sønderborg Inter

Artikel af Sønderborg Inter

Da Hårslev BK havde besøg af Sønderborg Inter blev kampens resultat 8 – 10 og dermed fik Inter de 3 points.

 

I den sidste del af kampen blev der begået 3 akk. frispark. Det første til Hårslev ved stillingen 6-7. Hårslev scorer og reducere dermed til 7-7. Det andet akk. frispark går til Sønderborg Inter ved stillingen 8-7. Inter scorer og reducere dermed til 8-8. Det sidste akk. frispark går også til Sønderborg Inter ved stillingen 8-9 og Inter scorer på dette til stillingen 8-10 som også blev kampens slut stilling.

 

Efter kampen har Hårslev BK gennemgået det video materiale de har fra kampen og der kan de konstanter at alle 3 akk. frispark blev taget fra 9 meters afstand og ikke 10 meters afstand som Futsal loven forskriver at de skal. På den baggrund har de indlagt protest med henvisning til §25.1 som er som følgende:

§ 25.1 Mener anføreren for et hold under en kamp, at dommeren har gjort en urigtig anvendelse af de i § 20 nævnte spilleregler, skal han, for at hans indsigelse overhovedet skal kunne komme i betragtning, umiddelbart efter kendelsens afsigelse over for dommeren på selve spillepladsen protestere imod den. Angående den således nedlagte protest må anføreren derefter gøre indstilling til sin klubs bestyrelse, hvis skriftlige indberetning om sagen må være administrator i hænde senest 2 dage efter kampens afvikling. Dommeren skal gøre bemærkning om protesten i sin kampindberetning, jf. § 27.

 

Hårslev BK har dog ikke på noget tidspunkt i kampen levet op til §25.1 da de ikke påpeger dette overfor dommeren på noget tidspunkt i kampen. Faktisk har de hele 3 gange mulighed for at påpeger overfor dommeren at han er ved at begå en fejl, men vælger i alle 3 tilfælde at være tavse. På den baggrund burde DBU Disciplinærinstans slet ikke have taget protesten i betragtning. Dette vælger DBU dog alligevel at gøre.

 

Der indhentes udtaleser fra kampens dommer og her står det klart at begge dommer har været af den opfattelse at alle  akk. frispark blev taget fra 10 meters afstand. Begge dommer giver nemlig udtryk for at på grund af manglende opmåling så var deres skøn at alle akk. frispark blev taget fra 10 meters afstand som Futsal loven forskriver at de skal.

Citat dommer 1: “At jeg mener vi har gjort det efter reglerne og mener også at vi har taget dem fra 10 meter marker og ikke fra 9 meter.”

Citat dommer 2: “At det eneste jeg kan udtrykke mig om er, at hjemmeholdet (Hårslev) mente, at det var dommer-trioen der skulle tegne stregerne op. At her traf dommer 1, beslutningen om at det skal vi absolut ikke. Derefter blev der med “skridt mål” fastlagt “10 meter”, hvilket blev godkendt af dommer 1.”

 

Altså beslutningen hvor de akk. frispark skulle tages fra var på et dommerskøn. Et dommerskøn er noget man som instans ikke bør ændre på. Man bør kun ændre på dommerfejl, for netop ikke at underminimere en dommers skøn. Selvom det står tydeligt at det var et dommerskøn og ikke en dommerfejl så vælger DBU Disciplinærinstans at se bort fra at Hårslev BK ikke lever op til §25.1 og vælger at tage protesten op med henvisning til §25.2 som lyder således:

§ 25.2 Bliver administrator bekendt med, at en dommer under en kamp har gjort en urigtig anvendelse af de i § 20 nævnte spilleregler, der har fået direkte indflydelse på kampens resultat, træffer administrator, uanset om der er nedlagt protest i overensstemmelse med § 25.1 eller ej, de afgørelser og foranstaltninger, som må anses for nødvendige.

 

Afgørelsen af protesten falder til Hårslev BK fordel og de får medhold i at der var begået dommerfejl i forhold til Futsal Loven og derfor bliver kampens resultatet på 8-10 annulleret og der skal spilles omkamp.

 

Ser man overordnet på den her sag, så har DBU Disciplinærinstans lagt en linje som kommer til at bringe dommerene i fremtidens kampe i Futsal Liga i kæmpe stor fokus. Man har elimineret det der hedder dommerskøn og kategoriser dermed det hele til dommerfejl, hvis en dommeres skøn ikke er korrekt.

 

På baggrund af den her sag, opfordre man indirekte alle klubber i Futsal Liga til at filme deres kampe og sørg for at have ekstra fokus på dommerene i løbet af kampen. Laver en dommer den mindste fejl og man har det på video, så betyder det at DBU Disciplinærinstans bør tager disse sager op med henvisning til §25.2, selvom klubberne ikke overholder §25.1. Med andre ord så er §25.1 blevet helt værdiløs efter den her sag, så længe en klub optager ens kampe på video og fanger en dommerfejl i løbet af kampen.

 

Om den ekstra fokus som dommerne kommer i fremover når der spilles kampe i Futsal Liga vil gøre at de udviklere sig til at blive endnu bedre Futsal dommer eller gøre dem nervøs og dermed risiko for flere dommerfejl, lader vi stå usagt.

 

 

 

 

 

4 Kommentarer til Hårslev BK får medhold i protest omkring dommerskøn i Liga kampen mod Sønderborg Inter

 1. Jeg har lige et par spørgsmål som jeg håber nogen kan svare på.
  Hvem har egentlig ansvaret for at tegne de forskellige streger op, som ikke er på en normal håndboldbane. Ifølge nogle af de jyske dommere er det dommerens ansvar, mens dommerne i denne kamp var uenige i dette, og mente at det var hjemmeholdets ansvar?

  Desuden vil jeg også gerne vide om der er nogen paragraf der siger at en dommer skal have gratis kaffe inden en kamp? (Igen en påstand fra pågældende kamps dommer, som ganske givet er rigtig, men som vores halbestyrer ikke var bekendt med).

  Hilsen Jesper fra Hårslev

 2. Hej Jesper

  Vi er enige med Brian, det må være DBU der kan give et svar på dine spørgsmål. Den med kaffen har vi nu aldrig hørt før.

 3. Nå det var vel fortjent i ikke kunne blive oppe i ligaen hvis man prøver med sådanne metoder at blive 🙂

Skriv en Kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.